Eccles, Lance (*1944): 5 Highland Songs

Eccles, Lance (*1944): 5 Highland Songs

16,80 EUR

16.8

excl. shipping costs

weight: 0,28 KG

Product.Nr.: FEM322

arranged for recorder quintet (SATTB), guitar ad lib. The volume content the folk songs: 1. Thug mi gaol do’n fhear bhàn, 2. Ho ro, mo highean donn bhoidheach, 3. Fear a’ bhàta, 4. Gràdh geal mo chridh, 5. Posadh piuthar Iain Bhàn. Flautando Edition


First page of music download PDF

file file size
FEM322-Noten.pdf FEM322-Noten.pdf 0.04 MB